Flip book element

Gebeld door de bedrijvengids

72,00

U wordt gebeld door een aardige mevrouw of meneer die het even wil hebben over uw lopende vermeldingen op een site zoals uwbedrijvengids.nl, mijn bedrijvengids.nl of bedrijfsinformatiegids. Onder het mom van verlenging of wat dan ook krijgt u een rekening voor een nietszeggende vermelding op een nietszeggende website. U bent furieus en wilt die factuur absoluut niet betalen. Deze advocatenbrief is het tegengif tegen dergelijke kwalijke praktijken.

Lees meer

opzeggen contractuele medehuur in onderling overleg

0,00

Jullie hebben als contractuele medehuurders onderling afgesproken dat een van jullie vertrekt en de ander blijft huren. Met deze brief wordt de contractuele medehuur door de vertrekkende partij opgezegd en aan de verhuurder medegedeeld dat de blijvende partij de huur zal voortzetten. Doet de verhuurder moeilijk laat ons dat even weten.

Lees meer

Glasvezelabonnement ontbinden/opzeggen

0,00

Zeer regelmatig krijg we vragen over een glasvezelabonnement dat is gesloten met Delta of Fiber of een andere aanbieder van glasvezel. U heeft een contract gesloten van 12 of 24 maanden maar de daadwerkelijke levering is nog onzeker. Ze willen pas gaan aanleggen als er genoeg aanmeldingen zijn of het is nog onzeker wanneer de vergunningen er zijn. Het herroepingsrecht van 14 dagen gaat in na tekenen van contract maar de verplichting om te leveren gaat pas lopen op het moment dat uw adres kan woren aangesloten op het netwerk.

Het gevolg is duidelijk. U zit een onbepaalde en zeer lange tijd in onzekerheid over wanneer u dat glasvezel nu eindelijk krijgt en zelf of er ooit gaat komen. Meer dan een jaar onduidelijkheid komt vaak voor. In de tussentijd wilt u er vanaf omdat u iets anders wilt of omdat u gaat verhuizen. U krijgt dan te horen dat u vast zit aan het abonnement en u schade moet betalen terwijl het anderzijds volkomen onduidelijk is wanneer er eindelijk glasvezel geleverd gaat worden. Dat is niet 

De ACM heeft glasvezelbedrijven er al in 2013 op gewezen dat bij aanbiedingen van glasvezelinternet altijd een te verwachten leveringsdatum moet worden genoemd om te voldoen aan de informatieverplichtingen. 

Met deze brief neemt u duidelijk stelling op basis van het consumentenrecht. Een bedrijf moet u voor het aangaan duidelijk informeren over de dienst die u gaat afnemen. Een te verwachten levertermijn is volgens de ACM een zeer belangrijk punt. Het bedrijf moet van te voren een stip op de horizon stellen. Op die manier weet u van te voren dat het in ieder geval zo lang nog gaat duren. Vervolgens is het bedrijf verplicht u binnen een jaar na aangaan abonnement te informeren als die beloofde datum niet wordt gehaald en moeten ze een nieuwe termijn stellen. U kunt met die termijn akkoord gaan of u moet zonder kosten kunnen ontbinden.

Bij veel contracten voor glasvezelinternet wordt geen te verwachten leveringsdatum genoemd en wordt niet eens  duidelijk gemaakt dat u heeft getekend voor vraagbundeling. Het lijkt erop dat u binnen afzienbare tijd kunt surfen via glasvezel terwijl dat nog jaren kan duren. Met een dergelijke manier van aanbieden is er sprake van misleiding en daarmee een grond voor vernietiging van de overeenkomst.

Wacht u al langer dan een jaar zonder dat ooit een lverdatum is genoemd dan is deze brief geschikt voor u.

Lees meer

Geld opeisen als particulier

0,00

U krijgt nog geld maar er wordt maar niet betaald. Dit is een simpele brief voor het opeisen van een geldvordering. Een bedrijf moet u terug betalen maar dat gebeurt maar niet of u heeft bijvoorbeeld geld uitgeleend aan een vriend of kennis. Zit u met een inhoudelijke discussie. Wellicht is het dan een optie om dat even aan ons voor te leggen.

Lees meer

Advocatenbrief loonvordering

48,00

De wet bepaalt dat een werkgever het loon aan het einde van de overeengekomen periode zoals maand of 4 weken moet betalen. Doet hij dat niet dan is hij direct in verzuim. Omdat loon zo belangrijk is, heeft de wetgever een bijzondere boete gesteld op te laat betalen namelijk de wettelijke verhoging in artikel 7:625 BW die kan oplopen naar 50%. Terzijde speelt ook dat het niet betalen van het minimumloon een bestuursrechtelijke overtreding oplevert voor de werkgever met het risico op een hoge boete. In de meeste gevallen betaalt een werkgever het loon niet omdat er geldproblemen zijn en kan zonodig via kort geding betaling worden gevorderd. Zit u met een inhoudelijke discussie neem dan even contact met ons op. Dat is aan de orde als u bijvoorbeeld op staande voet heeft ontslagen of omdat er discussie is over uw ziekmelding.

Lees meer

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.